Văn Phòng

 • Võ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0973274895
  • Email:
   thoakt386@gmail.com
 • Phương Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01694030858
  • Email:
   hueyte87@gmail.com
 • Trinh Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ quản lý
  • Điện thoại:
   0974157509
  • Email:
   huyenthquangson@gmail.com
 • Phạm Thị Thúy Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ quản lý
  • Điện thoại:
   01298935494
  • Email:
   thuyhuongthhb@gmail.com