Lễ bế giảng năm học 2016-2017


Nguồn: thhoabinh.thainguyen.edu.vn