Lễ khai giảng năm học 2017-2018


Nguồn: thhoabinh.thainguyen.edu.vn