Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi người giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân mà còn là hoạt động tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

Công tác sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt động của trường học nói chung và trường tiểu học nói riêng. Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi người giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân mà còn là hoạt động tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

Chính vì vậy trong tháng 1/2020 đã triển khai được sinh hoạt chuyên môn tiết Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mach. Qua những buổi SHCM tổ chúng tôi tập trung vào hoạt động dạy của giáo viên để phân tích, góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm về nội dung kiến thúc và phương pháp, cách sử dụng đồ dùng, phân bố thời gian sao cho hiệu quả.

Toàn thể các đồng chí giáo viên trong tổ đã tham dự chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, tập trung nghiên cứu, thực hành, trao đổi và chia sẻ với nhau. Thống nhất cách dạy để các giáo viên cùng thực hiện.