Ngay từ đầu năm học 2020-2021, chuyên môn trường Tiểu học Hòa Bình đã nghiêm túc triển khai các công văn chỉ đạo của ngành giáo dục và tập huấn cho giáo viên về nội dung sinh hoạt chuyên môn

            Ngay từ đầu năm học 2020-2021, chuyên môn trường Tiểu học Hòa Bình đã nghiêm túc triển khai các công văn chỉ đạo của ngành giáo dục và tập huấn cho giáo viên về nội dung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, để các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Sau khi đã được chuẩn bị chu đáo bước 1 các đồng chí giáo viên trong tổ 1 và tổ 2 của trường TH Hòa Bình đã đã tổ chức dạy minh họa, dự giờ, nhận xét đánh giá tiết dạy của giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học.

Một số hình ảnh về giờ dạy minh họa theo hướng nghiên cứu bài học. Môn: Toán lớp 4 của đồng chí: Triệu Thị Huyền - GVCN lớp 4A 

 

 

Một số hình ảnh về giờ dạy minh họa theo hướng nghiên cứu bài học. Môn: Tiếng Việt 2 của đồng chí: Đặng Thị Huệ - GVCN lớp 2B