Sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động không thể thiếu trong nhà trường, nhằm góp phần nâng cao chất lượng.

Trong đó SHCM theo hướng nghiên cứu bài học cũng là hoạt động SHCM nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: học sinh học như thế nào; học sinh đang gặp khó khăn gì. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra, có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Chiều ngày 21/12/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường chia sẻ kinh nghiệm môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có mặt của toàn thể giáo viên trong nhà trường. Toàn thể giáo viên được dự giờ tiết dạy của cô Nguyễn Thanh Hải GVCN lớp 5B, cô Lê Thị Hường giáo viên chủ nhiệm lớp 1B.

Tiết dạy được thầy thể hiện với cách vào bài nhẹ nhàng, gắn với thực tế, đã lôi cuốn học sinh vào tiết học ngay từ những phút đầu tiên. Với cách gợi mở gần gũi, tạo cơ hội cho học sinh được nêu ý kiến, các em đã tham gia vào hoạt động học tập một cách say sưa.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn.