Từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, trường Tiểu học Hòa Bình đã tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh qua phần mềm zoom và Viettel Study. 

.    Trong tuần học đầu tiên  đã có 115 em học sinh tham gia các các lớp học. Do mới thực hiện nên cả cô và trò nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” của Bộ Giáo dục và đào tạo, cô và trò nhà trường sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa việc dạy học trực tuyến trong thời gian tới.