ngày 01 tháng 04 năm 2020, trường Tiểu học Hòa Bình đã triển khai tập huấn dạy học trực tuyến cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường qua phần mềm zoom và Viettel Study

     Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo, ngày 01 tháng 04 năm 2020, trường Tiểu học Hòa Bình đã triển khai tập huấn dạy học trực tuyến cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường qua phần mềm zoom và Viettel Study. Thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, các đồng chí giáo viên đã tiếp thu nội dung tập huấn một cách nghiêm túc, nâng cao ý thức và kỹ năng dạy học trực tuyến, đảm bảo dạy kiến thức mới cho học sinh trong thời gian các em nghỉ dịch tại nhà.