Ngày 17/3/2021, trường Tiểu học Hòa Bình  tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022

        Đây là buổi đầu tiên của quy trình lựa chọn sách giáo khoa được quy định trong TT 25/2020/TT-BGD&ĐT. Các đồng chí giáo viên trong tổ nghiên cứu sách giáo khoa lớp 2 của nhà trường đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và đã đánh giá được các bộ sách đã được thẩm định, đề xuất lựa chọn cuốn sách phù hợp với học sinh của mình, gửi PGD tổng hợp báo cáo Sở giáo dục để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Một vài hình ảnh của tổ chọn sách: