Thực hiện lời kêu gọi từ các phương tiện thong tin đại chúng, CBGV, NV trường TH Hoà Bình đã thực hiện quyên góp, ủng hộ với nhiều hình thức

   Những tháng đầu năm 2020 là thời gian khó khăn với Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng khi gặp phải dịch bệnh Covid-19. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Việt Nam chúng ta đãhạn chế và phòng ngừa dịch bệnh rất hiệu quả. Số lượng bệnh nhân không cao vì công tác phòng dịch tốt. Điều đáng mừng là nước ta không có trường hợp tử vong. Đó là do ngành y tế của chúng ta đã nỗ lực hết mình. Những cán bộ y bác sỹ, công an và bộ đội luôn đồng hành cùng Chính Phủ nơi tuyến đầu chống dịch. Còn những người dân đã làm gì để chung tay vào công cuộc đó? Thực hiện lời kêu gọi từ các phương tiện thong tin đại chúng, CBGV, NV trường TH Hoà Bình đã thực hiện quyên góp, ủng hộ với nhiều hình thức; Thực hiện ủng hộ qua tin nhắn điện thoại, tối thiểu là 20.000 đồng/ người. Tối đa là 100.000 đồng. tổng số tiền ủng hộ qua tin nhắn là: 640.000 đồng Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch số 152/KHPH- MTTQ- UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBMT TQ xã Hoà Bình về việc “phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19”, CBGV, NV nhà trường đã tiến hành quyên góp và ủng hộ với số tiền là 1.900.000

đồng. Số tiền ủng hộ tuy chưa nhiều nhưng đã phần nào chung tay góp phần chống dịch trong lúc cả nước đang ra sức phòng- chống dịch.