Trong những năm  trở lại đây hoạt động Đền ơn đáp nghĩa luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp các ngành, cơ quan đoàn thể,  với mục đích tiếp nối truyền thống cách mạng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam.

          Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Cán bộ giáo viên nhân viên trường Tiểu học Hòa Bình luôn sẵn lòng tham gia các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm, tình cảm của cá nhân trong nhà trường.

          Thực hiện công văn số: 250/ KH- BQLĐƠĐN, ngày 21 tháng 6 năm 2021 của ban Quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Đồng Hỷ về việc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021, Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Hòa Bình đã góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng quỹ với số tiền quyên góp ủng hộ 01 ngày lương. Tổng số quỹ quyên góp là 2.780.000 đồng. Nhà trường đã nộp trực tiếp về phòng Lao động thương binh xã hội Huyện Đồng Hỷ.

          Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm khơi dậy trong mỗi người dân về đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn sâu sắc tới những người đã hy sinh cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp như ngày nay.