Ngày 18/9/2020, trường Tiểu học Hòa Bình tổ chức chia tay đồng chí Vũ Thị Loan (GV về nghỉ hưu theo chế độ) và đc Phương Thị Huế - CB Y tế chuyển công tác tại trường Tiểu học số 2 Văn Lăng

 Buổi chia tay diễn ra với rất nhiều cảm xúc giữa người đi và người ở lại. Nhà trường xin chúc hai đồng chí luôn sức khỏe và hạnh phúc.

        Sau đây là một số hình ảnh: