Đoàn viên Đoàn xã Hòa Bình đã làm được 200 chiếc mũ chắn giọt bắn phòng ngừa  Côvid 19

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, các đc đoàn viên Chi đoàn nhà trường cùng các đc đoàn viên Đoàn xã Hòa Bình đã làm được 200 chiếc mũ chắn giọt bắn phòng ngừa  Côvid 19 để tặng cho nhân viên y tế  và các thành viên trong tổ bầu cử trên địa bàn xã Hòa Bình. Đại diện Chi đoàn nhà trường có đc Nguyễn Thị Huệ- BT Chi đoàn, đc Ma Thị Diễm Lệ, đc Trần Thị Cúc. Với tinh thần quyết tâm cao, hi vọng chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Một số hình ảnh: