Ngày 25/9/2020, Ban giám hiệu nhà trường đã tham gia Hội nghị Tổng kết năm học của PGD huyện Đồng Hỷ.

Các nhà trường tham gia rất đông đủ và nghiêm túc. Trong buổi tổng kết, nhà trường đã nhận được danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Đây là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu trong năm học 2020-2021.

Sau đây là một số hình ảnh: