Tiểu học Hòa Bình vẫn chỉ đạo các lớp tiến hành họp phụ huynh trực tuyến

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm học 2020-2021 kết thúc không như mọi năm, tuy nhiên trường Tiểu học Hòa Bình vẫn chỉ đạo các lớp tiến hành họp phụ huynh trực tuyến, thông báo tình hình của nhà trường và kết quả của học sinh trong năm học. Các bậc phụ huynh rất ủng hộ nên ham gia khá đầy đủ. Cô, trò và phụ huynh chia tay năm học 2020-2021 trên trực tuyến với hy vọng sẽ sớm đẩy lùi