Vào sáng thứ hai ngày 14/9/2020, nhà trường có tổ chức tiết Sinh hoạt dưới cờ - HĐTN.

 Đây là buổi Sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của nhà trường trong năm học 2020-2021. Qua tiết học, các em học sinh rất hào hứng trả lời các câu hỏi của cô giáo liên quan đến các kiến thức về truyền thống của nhà trường. Sau mỗi tiết học, các em học sinh thêm tự tin và có thêm nhiều những kiến thức bổ ích.

Sau đây là một số hình ảnh: