Ngày 23 tháng 9 năm 2020, các em học sinh trường Tiểu học Hòa Bình đã tham gia giải Thể thao cấp huyện với nội dung Bơi.

Tổng số em tham gia là 8 em với các nội dung: Bơi tự do 50m,Bơi ếch 50m, Bơi tự do 100m. Các em học sinh đã rất xuất sắc giành 2 giải Nhất, 1 giải Ba.

Sau đây là một số hình ảnh: