Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học, trường TH Hòa Binh đã nhanh chóng thực hiện công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

 Lao động vệ sinh, khử trùng các phòng học, giãn cách học sinh bằng cách phân chia lớp học đúng quy định, chuẩn bị hệ thống tờ rơi, băng rôn phòng dịch, lắp đặt hệ thống rửa tay đúng quy định, mua sắm trang bị các vật tư y tế cần thiết như Thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay.... mỗi em hs đều được tuyên truyền kĩ càng trước khi đến lớp, chuẩn bị bình nước cá nhân, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào khu vực trường học. Sau đây là một số hình ảnh: